W bieżącym numerze czasopisma
Jak wspierać rozwój dziecka?

Przezwyciężania problemów z czytaniem dokonuje się na różne sposoby. Wśród wielu metod i technik czytania warto podkreślić między innymi efektywność metody krakowskiej, czytania sylabami oraz treningowego rozwijania szybkości i bezbłędności czytania.

W bieżącym numerze czasopisma
Najczęstsze symptomy

Symptomy ryzyka dysleksji ujawniają się w formie opóźnienia rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, ruchowych i lateralizacji, orientacji w schemacie ciała, przestrzeni i w czasie oraz w czytaniu i pisaniu.

W bieżącym numerze czasopisma
Wstęp

Dziecko ryzyka dysleksji – to dziecko o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym, jak również dziecko z nieprawidłowej ciąży, porodu oraz z rodziny, gdzie występowały przypadki opóźnionego rozwoju mowy, leworęczność, dysleksja

W bieżącym numerze czasopisma
Jak wspierać rozwój dziecka?

Wspierając rozwój dziecka z deficytami rozwojowymi, należy szukać specjalistycznej pomocy. Może ona przyjmować postać terapii dziecka w placówkach terapeutycznych. Natomiast na terenie szkoły dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych.

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi pracy nauczyciela najmłodszych klas?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.